Links

Hier kunt u informatie vinden over de volgende onderwerpen:

  • Algemene informatie met betrekking tot asbest
  • Inventarisatiebureau’s en verwijderingsbedrijven
  • Subsidie voor verduurzamen van opslagplaatsen
  • Asbest in scholen
  • Ruimte voor ruimte

Algemene informatie m.b.t. asbest

Informatie met betrekking tot gevaren van asbest, asbest herkennen, asbest verwijderen, wat is asbest, toepassingen van asbest, het werken met asbest e.d. vindt u op onderstaande sites.

Asbestwijzer

Rijksoverheid

Inventarisatiebureau’s en verwijderingsbedrijven

Voor het maken van een asbestinventarisatierapport en het verwijderen van asbest is het verplicht om een hiervoor gecertificeerd bedrijf in te schakelen. Inventarisatiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven dienen gecertificeerd te zijn. Informatie over gecertificeerde asbestinventarisatiebureaus (AIB) en asbestverwijderingsbedrijven (AVB) kunt u vinden op onderstaande site. In het procesregister vindt u inventarisatiebureaus dan wel verwijderingsbedrijven

Stichting Certificatie Asbest

Subsidie voor verduurzamen van opslagplaatsen

Voor het verduurzamen van opslagplaatsen voor agrarische producten van plantaardig materiaal is een subsidie beschikbaar. Wat het voor u als ondernemer betekend om uw opslagplaats te verduurzamen kunt u lezen in uitgebreide gegevens via onderstaande link. Hieronder is een korte omschrijving wat u zoal op de aangegeven site tegen komt. U kunt voor de volgende investeringscategorieën subsidie aanvragen:

  • Verwijderen van asbest in opslagplaatsen
  • Isoleren van vloeren, wanden of plafonds van opslagplaatsen
  • Reguleren van het klimaat in opslagplaatsen met computer, en de hiervoor benodigde aanpassingen aan het ventilatiesysteem

Met volgende dient u rekening te houden:

  • Per landbouwonderneming mag u één aanvraag indienen
  • U mag maar voor één van de drie categorieën aanvragen

Wanneer u deze subsidie aanvraagt mag u geen subsidie aanvragen voor Investeringen in landbouwapparatuur met GPS

Subsidie aanvragen RVO

Asbest in scholen

Status van de asbestinventarisering voor de scholen per 26 januari 2012:

Scholenbesturen krijgen nog één jaar de tijd om uit te zoeken of en hoeveel asbest er in hun panden zit. Als ze dat niet doen wil staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu hun daartoe verplichten. Panden gebouwd na 1 januari 1994 vallen buiten deze verplichting, omdat na 1 januari 1994 een wettelijk verbod gold voor het gebruik van asbesthoudend materiaal.

Vorig jaar mei werden de schoolbesturen in een enquête gevraagd hun schoolgebouwen te inspecteren op asbest. De resultaten hiervan zijn op internet te raadplegen. De Vereniging Nederlandse Gemeente en koepelorganisaties hebben in totaal informatie gevraagd over 9168 scholen. In ongeveer 1600 scholen is inmiddels een asbestonderzoek uitgevoerd. Hiervan is gebleken dat in 1296 scholen ook daadwerkelijk asbest is aangetroffen. Hiervan zijn is voor 483 gebouwen aangegeven alle of een deel van het aangetroffen asbest direct te verwijderen. Dit is in 440 gevallen reeds gebeurd.

Volgens Atsma zijn nog niet alle schoolgebouwen op asbest gecontroleerd, omdat het ontbreekt aan voldoende gecertificeerde bureaus. Maar over een jaar moet dat wel mogelijk zijn, denkt de staatssecretaris. Wie dan nog geen inventarisatie heeft laten maken, wordt daartoe verplicht.

Voor meer gedetailleerde gegevens kunt u via onderstaande link de site van Infomill raad.

Infomil verwijderen asbest

Ruimte voor ruimte

De regeling ruimte voor ruimte biedt de mogelijkheid om, in ruil voor de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen, die in gebruik zijn of waren voor de intensieve veehouderij, de bouw van woningen op passende locaties toe te staan in afwijking van de programmering voor de woningbouw, of indien nodig, in afwijking van de beleidslijnen voor zuinig ruimtegebruik of de beleidslijn dat geen burgerwoningen mogen worden toegevoegd aan het buitengebied.

Voorwaarde voor deze regeling is dat voor de realisering van een woning, sloop van agrarische bedrijfsgebouwen plaatsvindt samen met de inlevering van de milieurechten van de agrarische activiteiten. Per woning dient te worden aangetoond dat tenminste 1.000 m2 agrarische bedrijfsgebouwen is gesloopt en dat op de desbetreffende locatie milieuwinst is bereikt.
Informeer bij uw gemeente wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor deelname aan deze regeling.

 

Wilt u meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.